Skip to main content

Реконструкција амфитеатра А5 у објекту у којем су смештени Департман за физику и Департман за математику и информатику

Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март 2019.
  • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2019.

Документи