Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: септембар 2019.
  • Оквирни датум за закључење уговора: новембар 2019.

Документи