Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: август 2019.
  • Оквирни датум за закључење уговора: октобар 2019.

Документи