Skip to main content

Реконструкција простора лабораторије за испитивање радиоактивноси и простора метеоролошког рачунарског кластера за потребе Департмана за физику

Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: мај 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: јул 2020.

Документи

Пратећа нуклеарна енергетика – NIM bin power-supply (2 ком) спектроскопски појачивач (4 ком), мултипорт систем са уграђеним ADC-овима и софтвером за аквизицију података (2 ком), за потребе Департмана за физику

Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: мај 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: јул 2020.

Документи

HPGe детектор велике запремине (релативне ефикасности 100%) проширеног мерног опсега са пасивном заштитом

Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: април  2020.

Документи

Преносни HPGe детектор са модуларним Pb штитом и софтвером за in-sity мерење, за потребе Департмана за физику

Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: октобар 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: децембар 2020.

Документи

Израда рампе за инвалиде испред објекта у којем су смештени Департман за географију, туризам и хотелијерство, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине и Деканат

Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: април 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2020.

Документи