Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: мај 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: јул 2020.

Документи