Skip to main content

Инфраструктура рачунског центра ГИС 1

Подаци

 • Датум објављивања: 19.12.2017.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 28.12.2017.
 • Број предмета: 0601-50/63

Документи

Биротехничка опрема

Подаци

 • Датум објављивања: 18.12.2017.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 26.12.2017.
 • Број предмета: 0601-50/55

Документи

Ситна лабораторијска опрема за потребе Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Подаци

 • Датум објављивања: 11.12.2017.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 21.12.2017.
 • Број предмета: 0601-50/60

Документи

Рачунари и рачунарска опрема

Подаци

 • Датум објављивања: 06.12.2017.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 15.12.2017.
 • Број предмета: 0601-50/61

Документи

Ситан инвентар за практичне вежбе студената гастрономије и хотелијерства

Подаци

 • Датум објављивања: 05.12.2017.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 14.12.2017.
 • Број предмета: 0601-50/58

Документи

Софтверска лиценца – антивирус SOFTVER SOPHOS END POINT PROTECTION ADVANCED

Подаци

 • Датум објављивања: 04.12.2017.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 13.12.2017.
 • Број предмета: 0601-50/59

Документи

Адаптација и опремање систем сале за потребе пројекта Inno HPC

Подаци

 • Датум објављивања: 30.11.2017.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 10.01.2018.
 • Број предмета: 0601-49/31

Документи

Mатеријал за посебне намене (електроинсталациони, водоводни и канализациони, профили и цеви, столарски, молерско-фарбарски), по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 17.11.2017.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 28.11.2017.
 • Број предмета: 0601-50/57

Документи

Додатна опрема за дифрактометар

Подаци

 • Датум објављивања: 10.11.2017.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 20.11.2017.
 • Број предмета: 0601-50/56

Документи

Посредовање у обезбеђењу авио карата, аутобуских и других карата и хотелског смештаја

Подаци

 • Датум објављивања: 10.11.2017.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 22.12.2017.
 • Број предмета: 0601-49/29

Документи