• Naziv projekta: Istraživanje iskorišćenja resursa širokog spektra kao potencijal za saradnju akademije i (softverske) industrije u APV
  • Oznaka projekta: 142-451-2036/2022
  • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad)
  • Status u projektu: nosilac
  • Rukovodilac projekta: Zoran Budimac
  • Vrsta projekta: APV kratkoročni
  • Period realizacije projekta: 2022.-2023.