• Naziv projekta: Implementacija tehnoloških procesa prerade bobičastog voća u cilju dobijanja novih proizvoda za povećane potrebe tržišta
  • Oznaka projekta: 142-451-2418/2021
  • Institucije učesnice u projektu: Tehnološki fakultet (Novi Sad), PMF (Novi Sad)
  • Status u projektu: partner
  • Rukovodilac projekta: Marija Radojković (Ivana Beara, PMF tim)
  • Vrsta projekta: APV kratkoročni
  • Period realizacije projekta: 2021.-2022.