• Naziv projekta: Razvoj novih visoko-osetljivih senzora za monitoring gasnih zagađenja i vlažnosti u Vojvodini
  • Oznaka projekta: 142-451-2635/2021
  • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad), Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad)
  • Status u projektu: nosilac
  • Rukovodilac projekta: Tamara Ivetić
  • Vrsta projekta: APV dugoročni
  • Period realizacije projekta: 2021.-2024.