• Naziv projekta: Razvoj novih nanokompozita na bazi biouglja za sanaciju kontaminiranog sedimenta (NoBiNano)
  • Institucije učesnice u projektu: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (Srbija) i Univerzitet u Segedinu (Mađarska)
  • Rukovodilac projekta:Dragana Tomašević Pilipović
  • Vrsta projekta: Bilateralni naučni projekat između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije and Nacionalne kancelarije za istraživanje, razvoj i inovacije (Mađarska)
  • Period realizacije projekta: 1.10.2021.-30.9.2023.