• Naziv projekta: Remedijacione tehnike bazirane na nano-geopolimerima za tretman podzemnih voda (Koncept održivih materijala i minimizacija otpadnih rezidua
  • Oznaka projekta: 5717
  • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad)
  • Status u projektu: nosilac
  • Rukovodilac projekta: Nenad Grba
  • Vrsta projekta: Fond za inovacionu delatnost – Dokaz koncepta
  • Period realizacije projekta: 2020.-2021.