• Naziv projekta: Razvoj Atlasa medonosnog bilja sa katastrom pčelinjih pašnjaka
  • Oznaka projekta: MNE-MIDAS2-8820-ME-CQ-CS-20-1.2.3.17.
  • Institucije učesnice u projektu: Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet Departman za biologiju i ekologiju, MapSoft d.o.o. Beograd, Project Advisory Group d.o.o. Podgorica
  • Status u projektu: ravnopravni partner
  • Rukovodilac projekta: Dr Milan Medarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet
  • Vrsta projekta: projekat Svetske banke i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore
  • Period realizacije projekta: novembar 2020. – maj 2023.