• Назив пројекта: Greening the cities – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region (GReENERGY)
  • Ознака пројекта: HR-RS290
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Стеван Савић
  • Врста пројекта: IPA CBC Croatia-Serbia
  • Период реализације пројекта: 2019.-2021.
  • Интернет адреса пројекта: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/project/greenergy