• Naziv projekta: Ispitivanje mehanizma transporta zagađujućih materija i razvoj metoda in-situ i ex-situ remedijacije u zoni obalske filtracije, kao podloga implementaciji Strategije vodosnabdevanja i zaštite voda AP Vojvodine
  • Oznaka projekta: 114-451-2263/2016
  • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad)
  • Status u projektu: nosilac
  • Rukovodilac projekta: Jasmina Agbaba
  • Vrsta projekta: APV dugoročni
  • Period realizacije projekta: 2016.-2020.