Studenti se teorijski i praktično obrazuju i stručno osposobljavaju za raznovrsne poslove koji zahtevaju znanje iz različitih oblasti hemije. Osim što će biti osposobljeni za rad na savremenim instrumentima, biće sposobni i da se aktivno uključe u savremene industrijske i naučne tokove. Studenti stiču nivo znanja i razumevanja koji će kroz istraživanja ili primenu u praksi omogućiti razvoj i prenos njihovih originalnih ideja. Na kraju studija studenti imaju širok, detaljan i kritički nivo razumevanja za najveći deo saznanja u oblasti hemije.

Nakon završenih jednogodišnjih master studija i ostvarenih 60 ESPB, dobija se stručni naziv – Master hemičar. U zavisnosti od izabranog modula u dodatku diplome će biti bliže određena uža oblast u pravcu koje se student profilisao, i to:

  • Neorganska i fizička hemija – studenti ovog usmerenja spremni su za rad u različitim industrijskim, kontrolnim i razvojnim laboratorijama. Osposobljeni su za rešavanje kompleksnih problema iz oblasti neorganske hemije i da učestvuju u projektovanju i vođenju eksperimenata, sakupljanju, procenjivanju i interpretaciji dobijenih informacija.
  • Organska hemija – studenti su osposobljeni za rad u preparativnim laboratorijama, za izvođenje i projektovanje najrazličitijih modernih organskih sinteza. Samostalno mogu da rade u naučno-istraživačkim laboratorijama hemijske industrije i drugim specijalizovanim laboratorijama koje određuju organske parametre u nekom industrijskom, polupogonskom ili zanatskom procesu proizvodnje.
  • Analitička hemija – studenti će biti usmereni ka analitičkim metodama i trendovima u hemijskim i instrumentalnim analizama izborom odgovarajućih analitičkih predmeta. Kroz praktični deo nastave na ovom usmerenju, biće upoznati sa najrazličitijim vidovima primene analitičkih metoda, tehnika i senzora u savremenom okruženju (pri analizama realnih uzoraka, u bioanalitici, forenzici, nanotehnologijama, umetnosti itd.) kao i sa obradom i modelovanjem dobijenih analitičkih rezultata i podataka.
  • Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom – studenti se osposobljavaju za praćenje i upravljanje materijalnim bilansom zagađenja, sa stanjima i procesima u životnoj sredini i mehanizmima uzročno-posledičnih veza i odnosa u životnoj sredini, kao i za hemijsku karakterizaciju zemlje, vode i vazduha primenom klasičnih i savremenih metoda analize, za sanaciju kontaminiranih lokaliteta i za kontrolu rada uređaja za prečišćavanje otpadnih tokova iz procesa proizvodnje.
Kurikulum