Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad
  +381-21-458-988                    +381-21-450-620
  biologija-info@dbe.uns.ac.rs   www.dbe.uns.ac.rs

O departmanu

Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.

S obzirom na to da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.

Rad sa studentima, predavanja i vežbe, izvode se u savremeno opremljenim amfiteatrima, vežbaonicama i laboratorijama. Naš Departman poseduje bogate zbirke biljnog i životinjskog materijala koje su na raspolaganju studentima kako za obrazovni tako i za naučno-istraživački rad. Obavezni deo studija biologije i ekologije obuhvata i pohađanje terenske nastave na kojoj studenti sakupljaju biljni i životinjski materijal, uče kako da ga prepoznaju i klasifikuju tokom formiranja sopstvenih zbirki.

Nastavno i naučno osoblje Departmana je uključeno i u naučno-istraživačke projekte međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera u okviru kojih se sprovode osnovna i primenjena istraživanja u svim biološkim disciplinama.

U okviru saradnje Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Prince of Songhkla, Hat Yai na Tajlandu, utemeljena je saradnja našeg Departmana i tamošnjeg Departmana za biologiju kroz razmenu studenata i nastavnog osoblja, kao i učešća na zajedničkim naučnoistraživačkim projektima. Departman za biologiju i ekologiju ima sličnu saradnju i sa Međunarodnim Univerzitetom za Ekologiju Saharov u Minsku, Belorusija (International Sakharov Environmental University).

Osim navedenih međunarodnih saradnji našeg Departmana, studentima su dostupne su i studije mobilnosti na svim akademskim nivoima kroz stipendije za studiranje u zemljama Evropske Unije, a u kojima je učesnik i Univerzitet u Novom Sadu. Posebno su interesantne stipendije programa Erazmus Mundus i JoinEUSEE. Kroz različite programe, našim studentima je omogućen boravak i stručno usavršavanje, kao i dobijanje stipendija u većem broju Evropskih Univerziteta, pri čemu imaju punu podršku Departmana. Stoga, Evropa nikada nije bila bliža za mlade i ambiciozne prirodnjake.

Naši studenti okupljeni su u okviru Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“, osnovanog pre 30 godina. Kroz rad Društva zainteresovanim studentima data je mogućnost da upoznaju principe i metode naučno-istraživačkog rada, da aktivno učestvuju u izradi naučnih radova, da realizuju ideje i prezentuju postignute rezultate.

Katedre
  • Katedra za biohemiju, molekularnu biologiju i genetiku
  • Katedra za botaniku
  • Katedra za ekologiju i zaštitu životne sredine
  • Katedra za zoologiju
  • Katedra za mikrobiologiju
  • Katedra za fiziologiju životinja
  • Katedra za humanu biologiju i metodiku nastave biologije
Studije

Obrazovna delatnost na Departmanu izvodi se kroz sve nivoe visokog obrazovanja:

Osnovne akademske studije

Integrisane akademske studije

Master akademske studije

Doktorske akademske studije

Mogućnosti posle diplome

Departman za biologiju i ekologiju svojom širinom i raznovrsnošću priprema studente za različita buduća zanimanja. Danas su naši studenti zaposleni u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama, u naučnim i stručnim institucijama, razvojnim i primenjenim laboratorijama, u poljoprivredi, veterinarstvu, šumarstvu, medicinskim ustanovama, ustanovama koje se bave ekologijom i zaštitom životne sredine i dr., kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

  Najnovije vesti