• Naziv projekta: Da li način života može uzrokovati smanjenje muške fertilnosti?
  • Oznaka projekta: 142-451-2708/2021
  • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad)
  • Status u projektu: nosilac
  • Rukovodilac projekta: Tatjana Kostić
  • Vrsta projekta: APV dugoročni
  • Period realizacije projekta: 2021.-2024.