• Назив пројекта: Употреба рециклиране микропластике и биоугља за уклањање специфичних полутаната из воденог медијума – µPlastChar
  • Ознака пројекта: 142-451-2693/2021-01/2
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Маја Лончарски
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.