Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар 2020., јун 2020. и септембар 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: март 2020., август 2020. и новембар 2020. године.

Документи