Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јануар 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: март 2020.

Документи