• Naziv projekta: Analysis and Acoustics Research (ANACRES)
  • Oznaka projekta: 451-03-02141/2017-09/08
  • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad), Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad), Šumarski fakultet (Beograd), Austrijska akademija nauka
  • Rukovodilac projekta: Nenad Teofanov
  • Vrsta projekta: Bilateralna saradnja Srbija – Austrija
  • Period realizacije projekta: 2018.-2020.