Дијалог култура 17.04.2011.

Тема: ПСИХОЛОГИЈА РАДА – ЧОВЕК И РАД У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ

„Психологија рада по својој тематској одређености, нужно прати промене у сфери рада и одговоре појединца, људске природе на те промене“, пише професорка докторка Добрила Вујић у књизи „Психологија рада. Човек и рад у савременом пословном окружењу“. Између осталог она указује: „Оно што промене у којима данас живимо чини посебним је њихова убрзаност, свеобухватност и интензитет, а тиме и снажан видљив утицај на све елементе функционисања друштвених заједница и човека као појединца… Рад је у корену људске индивидуалне егзистенције. Стога, све досадашње велике промене у животу људи имале су у свом темељу трансформације у сфери рада. Као научна дисциплина психологија рада настала је у индустријско доба. Како се рад „на траци“ одразио на човека, шта је тада уочено и које поуке су и извршиоци и менаџери из тих испитивања добили јесу тек почетна питања овог издања Дијалога култура Радио Новог Сада. Постиндустријско доба и информатичка револуција намећу нове изазове у производњи и привреди, које заједно са глобализацијом узрокују промене у сфери рада, веза између знања, вештина и способности и посебно значаја особина личности, социјалне и емоционалне интелигенције у услужним делатностима које су у данашњем времену доминантне на тржишту рада, а што је такође условљено технолошким развојем.

Стално учење и континурано самообразовање су предуслови у свим сферама рада.

Корените су промене и у могућностима стварања каријере. Очекивања на плану вертикалних напредовања су ствар прошлости. Хоризонтална каријера се заправо односи на чињеницу да се компаније да би уштеделе и правиле што мање трошкова, смањују по вертикали. Све је мањи број нивоа руковођења и број организационих нивоа. Самим тим се сужавају могућности за вертикалну каријеру, указује професорка Вујић и скреће пажњу на нове комплексне и вишеслојне изазове који су пред човеком у савременом пословном окружењу. Говори и о томе које теорије постоје о људској природи и креативним потенцијалима, те шта све из те области треба да знају и извршиоци и менаџери, као и они који конкуришу и траже посао. „Данас је на делу интегративни приступ. Сматра се да је човек и економско и друштвено биће и самоактуелизујуће биће.“

Уредница и ауторка: Дренка Добросављевић

Музички уредник: Предраг Јовановић

Спикерка: Јадранка Ковач

Тон-мајсторка: Марица Јунг