• Naziv projekta: Numerička i linearna algebra i diskretne strukture
  • Oznaka projekta: OI174019
  • Institucije učesnice u projektu: Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad) i PMF (Novi Sad)
  • Status u projektu: nosilac
  • Rukovodilac projekta: Ljiljana Cvetković
  • Vrsta projekta: Osnovna istraživanja
  • Period realizacije projekta: 2011.-2019.