Potreba za školovanim hemičarima u savremenom društvu, nauci i tehnici je neosporna, međutim, zbog neizostavnog angažovanja hemičara u timovima koji se bave problemima zagađenja i zaštite životne sredine pojavila se potreba za proširivanjem njihovih saznanja o hemiji životne sredine. Ovaj studijski program je tako koncipiran da se student priprema za poslove koji iziskuju znanja iz osnova hemije koja su fokusirana na procenu kvaliteta i zaštitu životne sredine sa hemijskog aspekta.

Hemičar kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom je osposobljen za razumevanje zadataka u okviru hemijskih disciplina i hemije životne sredine, i vlada veštinama formiranja naučno-zasnovanih sudova. Sposoban je da praktično primeni stečena znanja u okviru laboratorijskih ispitivanja hemijskih procesa u životnoj sredini i za kontrolu rada postrojenja za obradu otpadnih tokova iz proizvodnje. Hemičar kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom pored analitičkih znanja iz hemije okoline poseduje osnovna znanja iz oblasti upravljanja životnom sredinom.

Nakon završene četiri godine i sakupljenih 240 ESPB student stiče zvanje Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u okviru laboratorija koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta životne sredine, timovima angažovanim na uspostavljanju sistema zaštite životne sredine, državnim agencijama, inspekcijama, timovima za razvoj, konsultatskim firmama iz oblasti zaštite životne sredine, nevladinom sektoru iz oblasti zaštite životne sredine i za edukaciju stanovništva, kao u prosvetnoj delatnosti. Studenti takođe mogu i da se dalje usavršavaju u okviru master akademskih studija iz bliskih oblasti.

Kurikulum