Cilj studijskog programa Osnovnih akademskih studija biohemije je da obrazuje i osposobi stručnjake za raznovrsne poslove koji zahtevaju znanje iz oblasti biohemije i hemije (poslovi biohemičara u naučno-istraživačkim, razvojnim i kontrolnim laboratorijama farmaceutske, prehrambene i hemijske industrije, javnim službama i sl.).

Stručni ciljevi su da student:

  • stekne osnovna znanja iz uže oblasti biohemije i odabranih oblasti hemije,
  • razvije sposobnost definisanja i rešavanja problema iz oblasti biohemije i prezentovanja predloženih rešenja,
  • stekne veštine primene klasičnih i savremenih instrumentalnih metoda koje se koriste u biohemiji, biomedicini i hemiji,
  • shvati ulogu biohemičara u razvoju društva u celini.

Ostali ciljevi su da student:

  • razvije analitičkoi kritičko mišljenje i sposobnost formiranja naučno zasnovanih argumenata i sudova,
  • ovlada primenom informacionih tehnologija u prikupljanju, obradi i prezentovanju podataka,
  • razvije sposobnost samostalnog i timskog rada.

Ishod procesa studiranja je stručnjak sa osnovnim akademskim obrazovanjem, koji raspolaže integrisanim multidisciplinarnim znanjem i veštinama iz oblasti biohemije i hemije, znatno širim u odnosu na srednješkolsko obrazovanje, koji je sposoban da dalje produbljuje svoje znanje i koji je sposoban za uključivanje u rad relevantnih laboratorija i industrije.

Nakon završene četiri godine studija i sakupljenih 240 ESPB student stiče zvanje Diplomirani biohemičar.

Kurikulum