Сврха студијског програма Докторске академске студије – Заштита животне средине (назив дипломе Доктор наука – науке о заштити животне средине) је висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских и стручних послова у области заштите животне средине који ће имати водећу улогу у овој области.

Доктор наука из области заштите животне средине компетентан је да руководи истраживачким тимом, врши едукацију у високо-образовним установама, као и да руководи предузећима, државним и локалним управама и агенцијама из области заштите и унапређења животне средине. Компетентан је да примењује фундаментална знања из хемије, биологије, физике и других природних наука у циљу анализе животне средине, пројектује и води тестове и експерименте и интерпретира добијене резултате, учествује у тиму за пројектовање система заштите животне средине, појединих компонената и процеса којима се постижу циљеви заштите и унапређења животне средине, идентификује, формулише и решава проблеме у животној средини, ради у мултидисциплинарном тиму, поседује професионалну и етичку одговорност, ефикасно комуницира, примењује савремену методологију и опрему у циљу заштите и унапређења животне средине.

Курикулум

Распоред предмета по семестрима и годинама студија