Најновије вести о студијама

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Маласипна Грете под насловом „Методе дистрибуиране оптимизације за проблеме великих димензија без ограничења“ („Distributed optimization methods for large scale unconstrained optimization problems“) одржати 28. децембра 2022. године, са почетком у 11:30 у Амфитеатру VII Департмана за математику и информатику, Природно-математичког факулета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Лидије Фодор под насловом „Имплементација и анализа класе алгоритама за дистрибуирану конвексну оптимизацију: Евалуација перформанси и особина на практичним HPC кластерима“ („Implementation and analysis of a class of algorithms for distributed convex optimization: Performance evaluation and tradeoffs in practical HPC clusters“) одржати 16. децембра 2022. године, са почетком у 13 часова у Амфитеатру VII Департмана за математику и информатику, Природно-математичког факулета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.

Поштовани студенти, у прилогу се налази списак свих награђених студената за остварени успех у студирању у школској 2020/2021. години. Остварени успех је остварен у редовним испитним роковима.

Молимо вас, уколико сте мењали жиро рачун или га до сада нисте доставили студентској служби, јавите се шефу студентске службе на имејл адресу: tamara.zoric@pmf.uns.ac.rs

Крајњи рок за доставу потребних информација је 30.11.2022. године.

Студентима који су уписани на основне студије до 10. маја 2005. године продужава се рок за завршетак студија по започетом плану и програму. Могу се уписати од 15. до 25. новембра 2022. године.