Skip to main content

Хемикалије

Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: септембар 2017.
  • Оквирни датум за закључење уговора: октобар 2017.

Документи

Услуге посредовања у обезбеђењу авио карата, аутобуских и других карата и хотелског смештаја

Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: октобар 2017.
  • Оквирни датум за закључење уговора: децембар 2017.

Документи

Гориво

Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: 15.08.2017.
  • Оквирни датум за закључење уговора: 29.09.2017.

Документи