• Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
  • Naziv naučnog skupa: 5. Srpski kongres geografa
  • Lokacija: Novi Sad
  • Vreme održavanja: 09.-11.09.2021.
  • Organizator (katedra, departman): Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
  • Link do Internet stranice naučnog skupa:http://www.dgt.uns.ac.rs/5-srpski-kongres-geografa