Studenti ovog smera imaće široko i uravnoteženo znanje ključnih hemijskih mehanizama, stanja i procesa u životnoj sredini i uzročno-posledičnih veza i odnosa među njima. Savladaće osnovne metode tehnologije zaštite životne sredine i razviti niz praktičnih veština koje im omogućavaju razumevanje, procenjivanje i interpretiranje relevantnih informacija, među kojima su i osnovne veštine upotrebe računara u kontroli i upravljanju u oblasti zaštite životne sredine. Analitičar zaštite životne sredine osposobljen je da vrši merenja i kontrolu kvaliteta životne sredine. Savladao je metode i tehnike za određivanje fizičkih, bioloških i hemijskih agenasa u životnoj sredini i sposoban je da argumentovano formuliše problem iz oblasti zaštite životne sredine kao i da realizuje rešenja.

Nakon završene četiri godine i sakupljenih 240 ESPB student stiče zvanje Diplomirani analitičar zaštite životne sredine. Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u okviru laboratorija koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta životne sredine, timovima angažovanim na uspostavljanju sistema zaštite životne sredine, državnim agencijama, inspekcijama, timovima za razvoj, konsultatskim firmama iz oblasti zaštite životne sredine, nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva, prosvetnoj delatnosti. Studenti takođe mogu dodatno da se usavršavaju u okviru master akademskih studija iz bliskih oblasti.

Kurikulum