Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
  prizemlje, kancelarije 7 (osnovne studije) i 8 (master i doktorske studije)
  +381-21-485-2711,   @StudentskaPMF
  7-15 h, šalteri 11-13 h (u periodu od 19. jula do 20. avgusta 2021. godine 10-12 h), izdavanje diploma četvrtkom 9:30-11 h
  žiro račun: 840-1711666-19, poziv na broj za Dekanat: 27 6 943


Važne napomene vezane za izmirivanje finansijskih obaveza

Prilikom upisa na fakultet svaki student dobija svoj lični poziv na broj koji koristi za sve uplate tokom studiranja. Poziv na broj se menja prilikom upisa master i doktorskih studija.

Studenti su dužni da izmire svoje finansijske obaveze na vreme kako bi uspešno izvršili prijavu ispita, upis godine, overu semestra, ispis ili prijavu diplomskog rada. Uplate izvršiti nekoliko dana pre podnošenja bilo kog zahteva kako bi se uplaćeni novac na vreme prikazao na finansijskoj kartici studenta. Studentska služba ne zadržava uplatnice niti je u mogućnosti da ih evidentira. Za uplate koje iz bilo kog razloga nisu vidljive studentskoj službi, potrebno je obratiti se računovodstvu fakulteta.

Nastavno-naučno Veće i Savet fakulteta su na osnovu molbe Studentskog parlamenta doneli odluku da se studentima koji su redovni davaoci krvi i koji dostave dokaz od strane Zavoda za transfuziju krvi da su prethodnih godinu dana dva puta učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi omoguće sledeće povlastice:

 • Studentima u statusu apsolventa i produženom statusu odobrava se besplatna prijava ispita u januarsko-februarskom, junskom i septembarskom ispitnom roku tekuće školske godine.
 • Ostalim studentima iznos troškova overe semestra u toku tekuće godine umanjuje se za 1.000,00 dinara.

Odluka o dobrovoljnim davaocima krvi

Instrukcije za uplate iz inostranstva

Kontakt podaci svih zaposlenih u službi
TamaraZorić
Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – rukovodilac službeDekanatkancelarija 8 (prizemlje)
+381-21-485-2711
SrđanMandić
Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja (za studente geografije, turizma i hotelijerstva)Dekanatkancelarija 7 (prizemlje)
+381-21-454-389+381-21-455-643
TatjanaRistanović
Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja (za studente matematike i informatike)Dekanatkancelarija 6 (prizemlje)
+381-21-485-2712
MilenaNikolić
Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja (za studente geografije, turizma i hotelijerstva)Dekanatkancelarija 7 (prizemlje)
+381-21-454-389+381-21-455-643
MilanaStanimirović
Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja (za master i doktorske studije)Dekanatkancelarija 8 (prizemlje)
+381-21-485-2711
KaticaŠoškić Knežević
Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja (za master i doktorske studije)Dekanatkancelarija 8 (prizemlje)
+381-21-485-2711
DušankaPrijić
Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja (za studente biologije i ekologije i dvopredmetne nastave)Dekanatkancelarija 7 (prizemlje)
+381-21-454-389+381-21-455-643
LjiljanaVeselinović
Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja (za studente fizike i hemije)Dekanatkancelarija 7 (prizemlje)
+381-21-454-389+381-21-455-643
SvetlanaŠkrbić
Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja / Osoba zadužena za planiranje podrške studentima iz osetljivih grupaDekanatkancelarija 7 (prizemlje)
+381-21-485-2712
Često postavljana pitanja
 • Šta je potrebno da uradim da bih se upisao/la u narednu školsku godinu na budžet?

  Potrebno je da odete u skriptarnicu PMF-a koja se nalazi u plavoj zgradi i da tražite papire za upis na budžet i nakon što popunite te papire, njih zajedno sa indeksom predate na vaš šalter na studentskoj službi i uplatite iznos od 6500 dinara. Upis u novu školsku godinu možete da odradite i elektronski.

 • Šta je neophodno za upis naredne godine na samofinansiranje?

  U skriptarnici u plavoj zgradi tražiti papire za upis na samofinansiranje (dobiće se papiri i tri ugovora), popuniti i odneti na šalter odgovarajućeg departmana zajedno sa indeksom.

 • Kako se vrši obračun školarine za studente koji su na samofinansiranju?

  Po formuli: FT+(CB x BRB), gde su:

  1. FT – fiksni troškovi u iznosu od 10.000,00 dinara,

  2. CB – cena boda za godinu studijskog programa koju student upisuje ili obnavlja (biologija i ekologija 1350 dinara, svi smerovi na fizici, geografiji i matematici 750 dinara, optometrija 3480 dinara, turizam i hotelijerstvo 1630 dinara, informatika 1130 dinara i hemija 1630 dinara),

  3. BRB – ukupan broj ESPB predmeta koje student bira da sluša u godini.

  Cenovnik troškova studija

 • Koliko bodova je uslov za upis u narednu godinu?

  Minimalan broj koji morate da ostvarite da biste upisali narednu godinu je 37 ESPB bodova.

 • Šta ako sam u tekućoj godini ostvario/la manje od 37 ESPB bodova?

  Upisujete godinu, ali će se to voditi kao obnova godine iz koje niste osvojili 37 bodova i tada plaćate upis ukupno 16500 dinara (6500 upis i 10000 dinara obnovu godine-po 5000 dinara u svakom semestru). Iz naredne godine uzimate obavezne i izborne predmete koje želite da pohađate (plaćate ukupan broj svih ESPB bodova predmeta koje ćete slušati puta cena 1 ESPB boda koji važi za odgovarajući departman). Ako u toj školskoj godini osvojite više od 48 ESPB bodova možete narednu godinu da upišete na budžet.

 • Šta je sve potrebno za overu zimskog i upis letnjeg semestra?

  Za overu zimskog semestra i upis letnjeg semestra potrebno je:

  1. popunjen semestralni list za zimski semestar,
  2. izjava predmeta za predmete koji se slušaju u letnjem semestru,
  3. dokaz o uplati 2200 dinara na račun studenta,
  4. popunjen ŠV obrazac,
  5. popunjene elektronske ankete.

  Savetuje se elektronska overa semestra.

 • Da li se moraju ispuniti sve ankete da bi se overio semestar?

  Da, obavezno je popuniti sve ankete. Urađene ankete su jedan od uslova za overu semestra.

 • Da li se prijava ispita preko studentskog servisa može obaviti bilo kada?

  Prijavu ispita preko studentskog servisa moguće je izvršiti samo danima koji su određeni za prijavu ispita, a najkasnije do 14 časova poslednjeg dana prijave ispita.

  Za elektronsku prijavu ispita, sva dugovanja moraju biti izmirena. U suprotnom, sistem ne daje mogućnost da se ispiti prijave.

 • Prilikom upisa ili overe semestra, kako mogu da saznam da li mi je indeks urađen?

  Logovanjem na studentski servis imate uvid u vaše finansije, kada se na stanju pojavi zaduženje za cenu upisa znaćete da je indeks urađen i možete doći po isti.

 • Da li mogu da overim semestar ukoliko nemam potpise svih profesora?

  Možete da overite semestar ali ćete doplatiti onaj iznos koji je predviđen za broj potpisa koji nedostaje i predaćete molbu u kojoj ćete zamoliti da za overu semestra iako vam fali jedan ili dva potpisa.

 • Šta ako zakasnim sa overom semestra ili sa upisom?

  U skriptarnici nabavite papire za overu/upis, popunite ih i predate studentskoj službi, zajedno sa molbom u kojoj ćete napisati da tim putem molite za naknadnu overu ili upis. Naknadni upis godine košta 12.000, a naknadna overa semestra 4.000 dinara.

  Cenovnik troškova studija

 • Da li vredi prijaviti ispite ako ću u toku roka biti na praksi/terenu?

  Svi studenti koji su na praksi ili na terenskoj nastavi moraju prijaviti ispite u roku predviđenom za prijavu. Samo student čije je ime na zapisniku može da zatraži nadoknađivanje roka propuštenog usled odsustva.

 • Šta ako sam preneo/la neki predmet?

  Možete da ga polažete već u prvom (januarsko-februarskom roku), uz napomenu da prijavu prenesenih ispita plaćate 2000 dinara po ispitu.

  Prema Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilima studiranja, ukoliko student ne položi ispit do ponovnog slušanja istog, mora da prijavi i plati taj predmet (po ceni boda) i da ga ponovo pohađa.

  Pravila studiranja

 • Šta ako želim da slušam više izbornih predmeta iz jednog bloka?

  Možete da prijavite da slušate onoliko izbornih predmeta koliko želite, ali ukoliko oni prelaze zbir od 60 ESPB bodova po godini onda svaki bod doplaćujete po ceni od 1 ESPB boda koja važi za departman na kom studirate.

 • Šta znači kad imam produžen status studenta?

  Ta godina je data studentima, posle njihove redovne treće (ako osnovne studije traju tri godine), odnosno četvrte godine (ako osnovne studije traju četiri godine), da završe svoje studije i polože sve ispite. Produženi status imaju samo studenti koji su u prethodnoj godini bili na budžetu. Studenti u produženom statusu imaju ista prava i obaveze kao i redovni studenti: overavaju semestre, plaćaju upis 6.500 dinara i prijavu ispita za svaki predmet koji je preneo 2.000 dinara. Studenti u produženom statusu ne treba da ponovo slušaju i plaćaju ispite koje nisu položili. Nakon te godine ukoliko student ne položi sve ispite, on se vodi kao da je obnovio četvrtu godinu. Tada plaća, po ceni boda, sve ne položene ispite.

 • Da li treba da ispunjavam elektronski ŠV obrazac kad sam u produženom statusu?

  Da, svi studenti, pa i oni u produženom statusu, treba da ispune elektronski ŠV obrazac pri upisu svakog novog semestra.

 • Koja je procedura zakazivanja i odbrane diplomskog/master rada?

  Za zakazivanje i odbranu diplomskog/master rada potrebno je uraditi sledeće:

  1. Prijaviti temu za odbranu na odgovarajućem departmanu.

  2. Podneti zahtev za dobijanje uverenja o svim položenim ispitima koje je potrebno za zakazivanje odbrane na šalteru studentske službe (odmah nakon polaganja poslednjeg ispita).

  3. Proveriti finansijsko stanje kartice studenta.

  4. Uplatiti troškove odbrane po važećem cenovniku za tekuću školsku godinu (prilikom podnošenja zahteva za izdavanje uverenja o položenim ispitima).

  5. Dobiti uverenje od mentora kojim se odobrava postavljanje rada.

  6. Elektronsku verziju rada postaviti u okviru ePMF portala.

  7. Na dan odbrane poneti sa sobom indeks, ispitnu prijavu, uverenje iz biblioteke da niste zaduženi za knjige i uverenje o položenim ispitima na kojem stoji svrha izdavanja: radi odbrane diplomskog rada, kao uverenje o završenim terenskim vežbama ili stručnoj praksi (u zavisnosti od departmana).

Dokumentacija
Nagrade studenata

Studenti konkurišu za nagradu Fakulteta i Univerziteta (sa prosekom najmanje 9,50 za sve godine studija).

Nagrade se dodeljuju za završene studije i za postignut uspeh u toku studija (aktivni studenti).

Fakultetske nagrade se studentima od 2012. godine isplaćuju preko žiro-računa. Nagrađeni studenti su dužni da svake godine ponovo dostave važeći račun. Kontakt osoba je referent za DGTH.

Pravilnik za nagrade koje dodeljuje PMF

Prijava za nagrade

Spiskovi nagrađenih studenata za 2019/2020.

  Kalendar rada

 2022  Jun 
PUSČPSN
2526


  Najnovije vesti

Pušten je u rad portal za elektronsku prijavu kandidata:  https://prijemni.pmf.uns.ac.rs.

Prijava se obavezno vrši elektronski.

Ukoliko se stranica ne prikazuje kako treba može pomoći isključivanje ad-blocker-a.

U slučaju drugih tehničkih problema kandidat može uraditi prijavu lično na šalteru Studentske službe departmana na kom želi da studira (prizemlje naše centralne tzv. „plave“ zgrade, Trg Dositeja Obradovića 3) u periodu od 22. do 24. juna od 9-13 h.

Dan otvorenih vrata i probni test za polaganje prijemnog ispita na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine biće održan 18. juna 2022. godine.

Zainteresovani srednjoškolci će imati priliku da se prošetaju kroz kampus, amfiteatre i laboratorije. Upoznaće se sa svojim budućim nastavnicima i osetiti kako izgleda polagati prijemni ispit za upis na fakultet. Nakon završenog probnog testa prijemnog ispita imaće mogućnost da postave pitanja i reše svoje nedoumice, a ujedno i da se druže sa svojim budućim kolegama.

Probni test prijemnog ispita počinje u 12 časova i moguće ga je polagati uživo na fakultetu ili onlajn i to iz Hemije i iz Zaštite životne sredine.

Pozivamo sve zainteresovane za upis na studijske programe Departmana za biologiju i ekologiju da nas posete u sredu, 15. juna 2022. godine gde na informativnoj prezentaciji mogu saznati sve detalje o prijavljivanju, prijemnom ispitu i upisu za školsku 2022/23 godinu. Prezentacija će se održati sa početkom u 17:00 časova, u amfiteatru A1 koji se nalazi u prizemlju Departmana za biologiju i ekologiju, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad.

Ukoliko niste u mogućnosti da nas posetite, Dan otvorenih vrata biće organizovan i onlajn, 18. juna 2022. sa početkom u 9:30. Informativna prezentacija će biti održana preko linka (https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs). Da biste pristupili prezentaciji, na navedenom linku treba da odaberete opciju „Prijavi se kao gost“, a zatim u okviru Kurseva odaberete Departman za biologiju i ekologiju i na kraju „Dan otvorenih vrata“.

Bićemo spremni da odgovorimo na sva vaša pitanja, u ličnom kontaktu ili onlajn.

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu obaveštava da će se odbrana doktorske disertacije kandidata Dorocki Marine pod naslovom „Uticaj primene hibridne nastave upotrebom Moodle platforme i PhET simulacija u fizici na učeničke performanse“ održati 17. juna 2022. godine, sa početkom u 13 časova u Amfiteatru V na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 4.


  Rešenja disciplinske komisije

Zabrana polaganja svih ispita u naredna četiri ispitna roka ...
Detaljnije
Zabrana polaganja svih ispita u naredna četiri ispitna roka ...
Detaljnije
Zabrana polaganja svih ispita u naredna četiri ispitna roka ...
Detaljnije
Zabrana polaganja svih ispita u naredna četiri ispitna roka ...
Detaljnije