Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  приземље, канцеларије 7 (основне студије) и 8 (мастер и докторске студије)
  +381-21-485-2711,   @StudentskaPMF
  7-15 h, шалтери 11-13 h, издавање диплома четвртком 9:30-11 h
  жиро рачун: 840-1711666-19, позив на број за Деканат: 27 6 943


Важне напомене везане за измиривање финансијских обавеза

Приликом уписа на факултет сваки студент добија свој лични позив на број који користи за све уплате током студирања. Позив на број се мења приликом уписа мастер и докторских студија.

Студенти су дужни да измире своје финансијске обавезе на време како би успешно извршили пријаву испита, упис године, оверу семестра, испис или пријаву дипломског рада. Уплате извршити неколико дана пре подношења било ког захтева како би се уплаћени новац на време приказао на финансијској картици студента. Студентска служба не задржава уплатнице нити је у могућности да их евидентира. За уплате које из било ког разлога нису видљиве студентској служби, потребно је обратити се рачуноводству факултета.

Наставно-научно Веће и Савет факултета су на основу молбе Студентског парламента донели одлуку да се студентима који су редовни даваоци крви и који доставе доказ од стране Завода за трансфузију крви да су претходних годину дана два пута учествовали у акцији добровољног давања крви омогуће следеће повластице:

 • Студентима у статусу апсолвента и продуженом статусу одобрава се бесплатна пријава испита у јануарско-фебруарском, јунском и септембарском испитном року текуће школске године.
 • Осталим студентима износ трошкова овере семестра у току текуће године умањује се за 1.000,00 динара.

Одлука о добровољним даваоцима крви

Инструкције за уплате из иностранства

Контакт подаци свих запослених у служби
Тамара Зорић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – руководилац службе Деканатканцеларија 8 (приземље)
+381-21-485-2711
Срђан Мандић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте географије, туризма и хотелијерства) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Татјана Ристановић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте математике и информатике) Деканатканцеларија 6 (приземље)
+381-21-485-2712
Милена Николић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте географије, туризма и хотелијерства) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Милана Станимировић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за мастер и докторске студије) Деканатканцеларија 8 (приземље)
+381-21-485-2711
Катица Шошкић Кнежевић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за мастер и докторске студије) Деканатканцеларија 8 (приземље)
+381-21-485-2711
Душанка Пријић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте биологије и екологије и двопредметне наставе) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Љиљана Веселиновић
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте физике и хемије) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Светлана Шкрбић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања / Oсоба задужена за планирање подршке студентима из осетљивих група Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-485-2712
Биљана Домазет
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте математике и информатике) Деканатканцеларија 6 (приземље)
+381-21-485-2712
Теа Пецељ
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (за студенте физике и хемије) Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-454-389 +381-21-455-643
Често постављана питања
 • Шта је потребно да урадим да бих се уписао/ла у наредну школску годину на буџет?

  Потребно је да одете у скриптарницу ПМФ-а која се налази у плавој згради и да тражите папире за упис на буџет и након што попуните те папире, њих заједно са индексом предате на ваш шалтер на студентској служби и уплатите износ од 6500 динара. Упис у нову школску годину можете да одрадите и електронски.

 • Шта је неопходно за упис наредне године на самофинансирање?

  У скриптарници у плавој згради тражити папире за упис на самофинансирање (добиће се папири и три уговора), попунити и однети на шалтер одговарајућег департмана заједно са индексом.

 • Како се врши обрачун школарине за студенте који су на самофинансирању?
 • По формули: ТРШ=ФТ+(ЦБ x БРБ), где су:

  1. ТРШ – износ трошкова школарине за самофинансирајуће студенте виших година,
  2. ФТ – износ фиксних трошкова,
  3. ЦБ – цена бода за годину студијског програма коју студент уписује или обнавља (из табела 1.1.а, 1.1.б или 1.1.ц из Ценовника трошкова студија),
  4. БРБ – укупан број ЕСПБ предмета које студент бира да слуша са студијског програма који уписује.
 • Колико бодова је услов за упис у наредну годину?

  Минималан број који морате да остварите да бисте уписали наредну годину је 37 ЕСПБ бодова.

 • Шта ако сам у текућој години остварио/ла мање од 37 ЕСПБ бодова?

  Уписујете годину, али ће се то водити као обнова године из које нисте освојили 37 бодова и тада плаћате упис укупно 16500 динара (6500 упис и 10000 динара обнову године – по 5000 динара у сваком семестру). Из наредне године узимате обавезне и изборне предмете које желите да похађате (плаћате укупан број свих ЕСПБ бодова предмета које ћете слушати пута цена 1 ЕСПБ бода који важи за одговарајући департман). Ако у тој школској години освојите више од 48 ЕСПБ бодова можете наредну годину да упишете на буџет.

 • Шта је све потребно за оверу зимског и упис летњег семестра?

  За оверу зимског семестра и упис летњег семестра потребно је:

  1. попуњен семестрални лист за зимски семестар,
  2. изјава предмета за предмете који се слушају у летњем семестру,
  3. доказ о уплати 2200 динара на рачун студента,
  4. попуњен ШВ образац,
  5. попуњене електронске анкете.

  Саветује се електронска овера семестра.

 • Да ли се морају испунити све анкете да би се оверио семестар?

  Да, обавезно је попунити све анкете. Урађене анкете су један од услова за оверу семестра.

 • Да ли се пријава испита преко студентског сервиса може обавити било када?

  Пријаву испита преко студентског сервиса могуће је извршити само данима који су одређени за пријаву испита, а најкасније до 14 часова последњег дана пријаве испита.

  За електронску пријаву испита, сва дуговања морају бити измирена. У супротном, систем не даје могућност да се испити пријаве.

 • Приликом уписа или овере семестра, како могу да сазнам да ли ми је индекс урађен?

  Логовањем на студентски сервис имате увид у ваше финансије, када се на стању појави задужење за цену уписа знаћете да је индекс урађен и можете доћи по исти.

 • Да ли могу да оверим семестар уколико немам потписе свих професора?

  Можете да оверите семестар али ћете доплатити онај износ који је предвиђен за број потписа који недостаје и предаћете молбу у којој ћете замолити да за оверу семестра иако вам фали један или два потписа.

 • Шта ако закасним са овером семестра или са уписом?

  У скриптарници набавите папире за оверу/упис, попуните их и предате студентској служби, заједно са молбом у којој ћете написати да тим путем молите за накнадну оверу или упис. Накнадни упис године кошта 12.000, а накнадна овера семестра 4.000 динара.

  Ценовник трошкова студија

 • Да ли вреди пријавити испите ако ћу у току рока бити на пракси/терену?

  Сви студенти који су на пракси или на теренској настави морају пријавити испите у року предвиђеном за пријаву. Само студент чије је име на записнику може да затражи надокнађивање рока пропуштеног услед одсуства.

 • Шта ако сам пренео/ла неки предмет?

  Можете да га полажете већ у првом (јануарско-фебруарском року), уз напомену да пријаву пренесених испита плаћате 2000 динара по испиту.

  Према Закону о високом образовању и Правилима студирања, уколико студент не положи испит до поновног слушања истог, мора да пријави и плати тај предмет (по цени бода) и да га поново похађа.

  Правила студирања

 • Шта ако желим да слушам више изборних предмета из једног блока?

  Можете да пријавите да слушате онолико изборних предмета колико желите, али уколико они прелазе збир од 60 ЕСПБ бодова по години онда сваки бод доплаћујете по цени од 1 ЕСПБ бода која важи за департман на ком студирате.

 • Шта значи кад имам продужен статус студента?

  Та година је дата студентима, после њихове редовне треће (ако основне студије трају три године), односно четврте године (ако основне студије трају четири године), да заврше своје студије и положе све испите. Продужени статус имају само студенти који су у претходној години били на буџету. Студенти у продуженом статусу имају иста права и обавезе као и редовни студенти: оверавају семестре, плаћају упис 6.500 динара и пријаву испита за сваки предмет који је пренет 2.000 динара. Студенти у продуженом статусу не треба да поново слушају и плаћају испите које нису положили. Након те године уколико студент не положи све испите, он се води као да је обновио четврту годину. Тада плаћа, по цени бода, све неположене испите.

 • Да ли треба да испуњавам електронски ШВ образац кад сам у продуженом статусу?

  Да, сви студенти, па и они у продуженом статусу, треба да испуне електронски ШВ образац при упису сваког новог семестра.

 • Која је процедура заказивања и одбране дипломског/мастер рада?

  За заказивање и одбрану дипломског/мастер рада потребно је урадити следеће:

  1. Пријавити тему за одбрану на одговарајућем департману.

  2. Поднети захтев за добијање уверења о свим положеним испитима које је потребно за заказивање одбране на шалтеру студентске службе (одмах након полагања последњег испита).

  3. Проверити финансијско стање картице студента.

  4. Уплатити трошкове одбране по важећем ценовнику за текућу школску годину (приликом подношења захтева за издавање уверења о положеним испитима).

  5. Добити уверење од ментора којим се одобрава постављање рада.

  6. Електронску верзију рада поставити у оквиру еПМФ портала.

  7. На дан одбране понети са собом индекс, испитну пријаву, уверење из библиотеке да нисте задужени за књиге и уверење о положеним испитима на којем стоји сврха издавања: ради одбране дипломског рада, као уверење о завршеним теренским вежбама или стручној пракси (у зависности од департмана).

Документација
Награде студената

Студенти конкуришу за награду Факултета и Универзитета (са просеком најмање 9,50 за све године студија).

Награде се додељују за завршене студије и за постигнут успех у току студија (активни студенти).

Факултетске награде се студентима од 2012. године исплаћују преко жиро-рачуна. Награђени студенти су дужни да доставе важећи рачун. Контакт особа је шеф Студентске службе Тамара Зорић.

Правилник за награде које додељује ПМФ

Пријава за награде

Спискови награђених студената за 2021/2022.

  Календар рада

A calendar of events
2024Jul
MTWTFSS
1314

  Најновије вести

Нема нађених чланака.

  Решења дисциплинске комисије

Забрана полагања свих испита у наредна четири испитна рока ...
Забрана полагања свих испита у наредна четири испитна рока ...
Забрана полагања свих испита у наредна четири испитна рока ...
Забрана полагања свих испита у наредна четири испитна рока ...