Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јул 2019.
  • Оквирни датум за закључење уговора: септембар 2019.

Документи