Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март 2019, јун 2019., септембар 2019. и децембар 2019.
  • Оквирни датум за закључење уговора: април 2019., јул 2019., октобар 2019. и децембар 2019.

Документи