Akademsko obrazovanje stečeno u okviru ovog studijskog programa treba da omogući ovladavanje većinom teorijskih principa iz savremene biohemije i srodnih disciplina, a istovremeno će osposobiti završenog studenta da ih samostalno primeni u praksi. Ovako formirani kadrovi biće sposobni da organizuju i rukovode manjim projektima u biohemijskim laboratorijama, uz viši stepen samostalnosti u radu. Akademsko obrazovanje stečeno u okviru ovog studijskog programa treba da omogući ovladavanje većinom teorijskih principa iz savremene biohemije i srodnih disciplina, a istovremeno će osposobiti završenog studenta da ih samostalno primeni u praksi. Nastavni sadržaji predviđeni u okviru ovog studijskog programa u potpunosti će osposobiti završene studente da organizuju rad specijalizovanih naučno-istraživačkih laboratorija iz oblasti biohemije i hemije, a takođe će obezbediti visoko-stručni kadar za samostalni rad u okviru brojnih biohemijskih laboratorija, razvojnih i kontrolnih laboratorija koje već postoje, ili će se u bliskoj budućnosti oformiti za potrebe farmaceutske, prehrambene i hemijske industrije.

Nakon završene godine studija i sakupljenih najmanje 60 ESPB student stiče zvanje Master biohemičar, pri čemu ovladava veštinama sakupljanja, procenjivanja i samostalnog interpretiranja relevantnih informacija iz oblasti biohemije i hemije, kao i sposobnost praktične primene stečenih znanja. Osposobljen je da samostalno formira naučno zasnovane argumente i sudove uzimajući u obzir naučne, društvene i etičke vrednosti. Završeni student ovog nivoa obrazovanja kompetentan je da razume zadatke u okviru svoga posla i sposoban je da argumentovano formuliše problem, a zatim da predloži i samostalno da realizuje odgovarajuće rešenje problema. Takođe je osposobljen da organizuje timski rad kao i da razmenjuje ideje i informacije sa ostalim članovima stručnog tima.

Kurikulum