SmeštajIshranaZdravstvena zaštitaRazvoj karijere
Studentski domovi

Studentski centar nudi smeštaj studentima na teritoriji Novog Sada u sledećim objektima:

NazivAdresaKapacitetKategorija
„Slobodan Bajić“Dr Sime Miloševića 10758II
„Veljko Vlahović“Dr Sime Miloševića 8340II
„Feješ Klara“Alekse Šantića 4120I
„23. oktobar“Danila Kiša 27139I
„Živojin Ćulum“Bulevar Despota Stefana 5a372I
„Novi B“Bulevar Despota Stefana 7372I
„Novi C“Bulevar Despota Stefana 7a350I
„Sajmište“Slobodana Bajića 17262I

Smeštaj za mlađe naučne radnike

Pored smeštaja za studente Studentski centar obezbeđuje i smeštaj mlađim naučnim radnicima Univerziteta u Novom Sadu i to na sledećim lokacijama:

 1. Dom za nastavno-naučni podmladak „Apart hotel“, 80 apartmana, Bulevar Cara Lazara 5, Novi Sad
 2. Dom osoblja Univerziteta, 80 soba, Danila Kiša 28/a, Novi Sad
 3. Dom za smeštaj stranih gostiju Univerziteta „Apart vila“, 6 apartmana, Bulevar Despota Stefana 5, Novi Sad
Kontakt

Ustanova studentskog standarda
Studentski centar u Novom Sadu
  Dr Sime Miloševića 4, 21000 Novi Sad
  +381-21-458-926
  studentski.centar@scns.rs
  www.scns.rs

Menze

Oko 6.500 studenata Univerziteta u Novom Sadu hrani se u studentskim restoranima. Ishranu studenata Studentski centar obavlja u tri restorana i šest kantina. Objekti kantina smešteni su u domovima: „Sajmište“, „Novi B“, „Živojin Ćulum“, „Slobodan Bajić“, na Medicinskom, Poljoprivrednom fakultetu i Akademiji umetnosti.

Objekti studentskih restorana izgrađeni su na sledećim lokalitetima:

 • Restoran br. 1, Mihajla Pupina 20
 • Restoran br. 3, Dr Sime Miloševića 4
 • Restoran br. 4, Valtera Perića 5

Pravo na regresiranu ishranu

Sredstva za rad Studentski centar obezbeđuje iz budžetskih sredstava Republike i delimično iz naknade koju plaćaju studenti – korisnici navedenih usluga.

Prema Članu 7. Zakona o učeničkom i studentskom standardu pravo na ishranu od tri obroka dnevno imaju studenti fakulteta i viših škola čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i čije prebivalište nije u mestu studiranja.

Pravo na ishranu od jednog obroka dnevno imaju studenti fakulteta i viših škola čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i čije je prebivalište u mestu studiranja.

Pravo na ishranu mogu ostvariti i studenti visokoškolskih ustanova čiji osnivač nije Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno koji sami finansiraju svoje studije, po ekonomskoj ceni koju utvrđuje upravni odbor ustanove studentskog standarda uz saglasnost Ministarstva.

Kontakt

Ustanova studentskog standarda
Studentski centar u Novom Sadu
  Dr Sime Miloševića 4, 21000 Novi Sad
  +381-21-458-926
  studentski.centar@scns.rs
  www.scns.rs

Studentski dom zdravlja

U Zavodu za zaštitu zdravlja studenata rade sledeće specijalističke ambulante:

 • dve ginekološke,
 • internistička,
 • očna,
 • za kožne bolesti,
 • za bolesti uha, grla i nosa,
 • neuropsihijatrijska sa savetovalištem za studente gde je uključen i logoped i
 • ambulanta za sportsku medicinu.

Pored toga radi i:

 • 5 stomatoloških ambulanti,
 • 5 ambulanti opšte medicine,
 • laboratorija i
 • patronažna služba.

Lokacija Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata se može oceniti kao idealna pošto se nalazi u okviru Univerzitetskog kampusa gde gravitira najveći broj studenata sa fakulteta i viših škola. Težište rada Zavoda je stavljeno na preventivni zdravstveni rad, što omogućuje da se na vreme otkriju određene bolesti i deformiteti kod studenata, koji bi mogli predstavljati smetnju u studiranju i normalnom životu mladih ljudi.

Kontakt

Zavod za zaštitu zdravlja studenata
  Dr Sime Miloševića 6, 21000 Novi Sad
  +381-21-4870-555
  studuns@gmail.com
  www.zzzzsns.co.rs

Centar za razvoj karijere

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata ima za cilj da studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu.

Kontakt

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
  Dr Ilije Đuričića 3, 21000 Novi Sad
  +381-21-485-2041
  karijera@uns.ac.rs
  www.razvojkarijere.uns.ac.rs