Tehnološke promene i tržište podstiču obrazovne sisteme da ponude veće i nove obrazovne mogućnosti. Najčešći metod kojim se ovo pokušava je elektronsko učenje. Ono podrazumeva situaciju u kojoj su predavač i student(i) fizički odvojeni, a tehnološkim uređajima za prenos glasa, videa i sl., obično u kombinaciji sa komunikacijom lice u lice, se pokušava premostiti ovaj procep.

Ovakav pristup se može koristiti i u obrazovanju odraslih, biti dodatna šansa za usavršavanje u novoj oblasti, mogu se obučiti osobe hendikepirane vremenski, udaljenošću ili fizički, ili se dodatno obučiti zaposleni na samom njihovom radnom mestu.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu su te mogućnosti uočene pre više od decenije i od tada se radi na implementaciji tehničkih rešenja koja omogućavaju uspešno odvijanje nastave putem Interneta, najčešće u hibridnom modu odnosno u vidu podrške redovnoj nastavi koja se odvija uživo u prostorijama fakulteta.

ePMF - Sistem za podršku e-učenju Prirodno-matematičkog fakulteta

ePMF je zasnovan na sistemu za upravljanje učenjem otvorenog koda Moodle. Taj sistem koristimo od 2004. godine. Isprva je uveden kao podrška redovnoj nastavi na Departmanu za matematiku i informatiku, prvenstveno u okviru predmeta na studijama informatike, gde se odlično pokazao u svakodnevnoj praksi i postao nezamenljiv alat za upotpunjavanje redovne nastave pa mu je popularnost rasla i na ostalim departmanima.

Od 2011. godine fakultetska Moodle instalacija je na raspolaganju svim nastavnicima, saradnicima i studentima fakulteta (svih departmana) za:

 • izvođenje dela nastave putem Interneta,
 • međusobnu komunikaciju,
 • jednostavnu distribuciju, odnosno preuzimanje nastavnog materijala u elektronskoj formi,
 • lakšu organizaciju nastave,
 • realizaciju različitih provera znanja,

Sistem je dostupan na sledećoj adresi: https://moodle.pmf.uns.ac.rs

Pristup sadržajima u okviru njega dozvoljen je isključivo nastavnicima, saradnicima i studentima Prirodno-matematičkog fakulteta:

 • Studenti pristupaju sajtu sa istim parametrima sa kojima se prijavljuju na sistem studentske službe na kom vrše prijavu ispita. Putem tog servisa moguća je registracija novih korisnika i povraćaj zaboravljene lozinke.
 • Nastavnici i saradnici koriste svoje PMF naloge koje upotrebljavaju za pristup svim fakultetskim servisima (elektronska pošta, eduroam i sl.).
Usluge i reference

Pored razvoja e-učenja za sopstvene potrebe stručni kadar Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu ima bogato iskustvo u pružanju usluga drugim institucijama u domenu e-učenja, i to usluga:

 • hostinga platformi za e-učenje, pre svega baziranih na Moodle sistemu za upravljanje učenjem,
 • tehničke podrške korisnicima takvih platformi,
 • instrukcionog dizajna (razvoja elektronskih nastavnih materijala),
 • obuka za studente, nastavnike i administratore koji počinju da koriste ili već koriste takve platforme.

Kad je o obukama reč, mogu se organizovati obuke za:

 • studente/učenike/zaposlene koji će biti u ulozi polaznika e-kurseva – završetkom obuke biće osposobljeni da nesmetano koriste elektronske nastavne sadržaje i ispunjavaju svoje obaveze na studijama/programima koje budu pratili putem Interneta;
 • nastavnike/buduće kreatore elektronskih nastavnih materijala – završetkom obuke biće osposobljeni da kreiraju elektronske kurseve (lekcije, testove i sl. unutar njih) i oblikuju ih prema važećim standardima u ovom domenu, prate nivo postignuća kod polaznika takvih kurseva, koordiniraju njihov rad i šalju blagovremene povratne informacije;
 • administratore Moodle platformi – završetkom obuke biće osposobljeni da pokrenu sistem za elektronsko učenje na lokalnom ili udaljenom Web serveru, održavaju ga, proširuju opcionim dodacima i nadograđuju, upravljaju njime u domenu kontrole i rada sa korisničkim nalozima i ovlašćenjima na svim nivoima, prate događaje na sistemu i deluju preventivno nad potencijalnim opasnostima iz okruženja…

Obuke se uglavnom realizuju za grupe polaznika u tradicionalnom okruženju u našim računskim centrima ili u radnom ambijentu polaznika, a mogu se delimično ili potpuno odvijati i putem Interneta, primenom fleksibilnih asinhronih i sinhronih tehnika podučavanja.

Naše reference u domenu e-učenja su:

 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
 • Privredna komora Srbije
 • Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu
 • OEBS
 • GTZ
 • IPA projekti (Razvionica)

Kontakt

Živana Komlenov Mudrinski, Moodle administrator / certifikovani instrukcioni dizajner
DMI/DF, novi deo, II sprat, kancelarija 3
moodle@pmf.uns.ac.rs, (021-485)-2872