др Данијела Рајтер-Ћирић

Рођена у Новом Саду 1973. године. Дипломирала на ПМФ-у у Новом Саду 1996. године. Докторирала је на Природно-математичком факултету у Новом Саду 2002. године, у звање доцента изабрана је 2002. године, у звање ванредног професора 2007. године, a у звање редовног професора на истом факултету 2012. године. Предаје предмете Вероватноћа на основним академским студијама математике и примењене математике, Стохастичка анализа на мастер академским студијама примењене математике, Стохастички процеси на мастер академским студијама примењене математике-наука о подацима и предмете Теорија вероватноће и Уопштени стохастички процеси на докторским академским студијама математике.

Предмет њених истраживања су детерминистичке и стохастичке диференцијалне једначине са целобројним или фракционим изводима и њихове примене. Као стипендиста OeAD (Austria’s Agency for Education and Internationalisation) провела је школску 2000/01. годину на Универзитету у Инзбруку током које је радила на својој докторској дисертацији. Објавила је више од 20 научних радовa, 1 уџбеник и 1 збирку задатака. Добила је награду Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије за успешне истраживаче 2004. године. Учествовала је на бројним међународним скуповима и конференцијама и била члан организационог одбора неколико међународних конференција организованих у Новом Саду. Током своје истраживачке каријере учествовала је на више националних и међународних пројеката.

Од 2012. до 2021. године била је помоћник директора Департмана за математику и информатику, а од 2019. до 2021. године је била председник Већа Одсека за математику на истом департману. Од 2016. године руководилац је мастер студијског програма Примењена математика на ПМФ-у у Новом Саду. Члан је Стручног Већа за Природно-математичке науке Универзитета у Новом Саду од 2019. године и Стручног Већа за Примењену статистику Универзитета у Новом Саду од 2012. године.

Др Данијела Рајтер-Ћирић је била ментор једне одбрањене докторске дисертације, 2 магистарске тезе и 13 мастер радова. Члан је Комитета за едукацију Европског конзорцијума за математику у индустрији (ECMI – European Consortium for Mathematics in Industry) од 2016. године. Са студентима мастер студијског програма Примењена математика је неколико пута учествовала на ECMI недељама моделирања које окупљају студенте примењене и индустријске математике широм Европе.

Лични сајт