Dragi studenti, kolege i prijatelji,

Dobrodošli na sajt Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Na našim elektronskim stranicama možete da nađete sve potrebne informacije u vezi sa našim radom i misijom, sve o našem nastavnom i naučnom radu, studijskim programima i svim ostalim mogućnostima koje pruža ova visokoškolska institucija. Kao dekan sa odgovornošću za napredak ove naučne kuće, delim zadovoljstvo i ponos sa svima koji su deo našeg kolektiva.

Kada generacija koja je upisala fakultet ove 2015/16. školske godine bude diplomirala, mi ćemo slaviti pola veka postojanja jednog od najstarijih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Tokom gotovo pedeset godina rada, stekli smo ugled jedne od vodećih visokoškolskih ustanova na Univerzitetu u pogledu ostvarenih rezultata u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu. To su ujedno i naši osnovni zadaci – razvoj nauke, unapređivanje stvaralaštva, te konstantan rad na osiguranju kvaliteta i standarda obrazovnog programa.

Prirodno-matematički fakultet je već godinama, kao kredibilan partner, prisutan u nacionalnim, a sve više u međunarodnim istraživačkim i inovacionim projektima. O kompetenciji istraživača sa PMF-a svedoči i podatak da se među 30 najcitiranijih istraživača sa teritorije Vojvodine nalazi čak 20 profesora i saradnika sa PMF-a. Mi na PMF-u znamo da nauka ne sme biti zatvorena i ksenofobična i da bez uključivanja u međunarodne tokove zastareva i nestaje. Zato nam je jedan od osnovnih prioriteta privlačenje eksternog finansiranja kroz učestvovanje u međunarodnim projektima, jer smo svesni da je to put ka dugoročnoj održivosti i osiguranju vrhunskih naučnih rezultata. U poslednjih 5 godina na PMF-u je realizovano preko 60 međunarodnih projekata, a trenutno se implementira 16.

Naša misija u domenu obrazovanja je da studentima omogućimo najviše akademske standarde i obezbedimo sticanje naučnih znanja i zvanja koja su u skladu sa potrebama savremenog i globalnog tržišta rada. Na PMF-u se nastava sprovodi kroz više od 50 akreditovanih studijskih programa. Svaki je usaglašen sa realnim potrebama za zaposlenjem mladih kadrova, pa je posledično i diploma PMF-a garant budućeg lakšeg zapošljavanja u okviru stečenih kompetencija. Ističemo važnost ovoga ne samo za okvire naše države. Rad na našem fakultetu je harmonizovan sa svetskim i evropskim standardima u nauci i obrazovanju i time se našim svršenim studentima otvaraju vrata u svet.

Isto tako, svesni smo da internacionalizacija i globalno povezivanje nisu važni samo u domenu naučno-istraživačkog rada. Jedan od imperativa obrazovnog sistema 21. veka je mobilnost ljudi, dobara i ideja. PMF je uključen u evropske i svetske programe akademske mobilnosti i razmene na svim nivoima. Strateški podržavajući mobilnost, podižemo kompetencije nastavnika i studenata, koji su konkurentni, multikulturalno osvešćeni i sposobniji za snalaženje u sve zahtevnijoj areni visokoškolskog obrazovanja u Evropi i svetu. 21. vek je era znanja, mogućnosti i izazova, dostupnih svima onima koji su spremni da ih prihvate. Vaša poseta ovom sajtu znači da ste spremni da odgovorite na mnoge izazove.

Dođite, posetite nas i podelite sa nama svoje mišljenje i sugestije.

U našoj kući, nove ideje su uvek dobrodošle.

Prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, dekan PMF-a