Сарадња са привредомСтручно усавршавање

Сарадња науке и привреде је велики покретач напретка сваког друштва. Однос науке и привреде је двосмеран: на конкретне захтеве привреде наука одговара решавајући важне проблеме; или, наука понуди привреди нешто ново, унапређено или приступачније што привреда покушава да комерцијализује.

Иновације и технолошки развој доводе до све већег коришћења научноистраживачког потенцијала Универзитета у Новом Саду од стране домаће и иностране привреде, а све већа отвореност привреде и тражење помоћи од истраживача за решавање њихових проблема умногоме покреће наше истраживаче ка проналажењу најоптималнијих решења.

PMF za privredu