Сарадња са привредомСтручно усавршавање

Сарадња науке и привреде је велики покретач напретка сваког друштва. Однос науке и привреде је двосмеран: на конкретне захтеве привреде наука одговара решавајући важне проблеме; или, наука понуди привреди нешто ново, унапређено или приступачније што привреда покушава да комерцијализује.

Иновације и технолошки развој доводе до све већег коришћења научноистраживачког потенцијала Универзитета у Новом Саду од стране домаће и иностране привреде, а све већа отвореност привреде и тражење помоћи од истраживача за решавање њихових проблема умногоме покреће наше истраживаче ка проналажењу најоптималнијих решења.

PPMA пројекат

Стални отворен позив за пријављивање заинтересованих кандидата за појединачне курсеве или програме целоживотног образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду

О курсевима

Детаљније о курсевима, програмима и наставницима у области јавних политика на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, можете сазнати у брошури.

Пријављивање

Уколико сте заинтересовани за похађање појединачних курсева целоживотног учења у области јавних политика или кратких програма, можете се пријавити путем слања попуњеног формулара на адресу djurica.salamon@dmi.uns.ac.rs. На исту адресу можете се обратити уколико имате додатних питања.

Организација наставе

Пријаве ћемо прикупљати сукцесивно. Кад се за одређени курс/програм пријави најмање 5 заинтересованих полазника, биће контактирани кандидати у вези договора о организацији наставе и организоваће се припремни састанак с кандидатима. У складу с условима и преференцијама кандидата, настава ће се организовати уживо или онлајн преко Webex платформе.

Цена

У зависности од броја полазника цена појединачног курса износи између 50.000 динара + ПДВ (у случају да је само 5 пријављених полазника) и 20.000 динара + ПДВ (у случају да је 15 пријављених полазника).