Centar izuzetnih vrednosti za matematička istraživanja nelinearnih fenomena

Dobio je status Centra izuzetnih vrednosti odlukom Nacionalnog saveta za nauku i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u maju 2008. godine na osnovu predloga Akreditacione komisije Ministarstva.

Delatnost Centra je pre svega naučna i objedinjuje rad tri istraživačke grupe na Departmanu za matematiku i informatiku:

  • grupa za analizu, verovatnoću i geometriju,
  • grupa za numeričku matematiku i
  • grupa za forsing teoriju modela i skup teoretsku logiku.

Rad Centra se odvija kroz naučne i druge projekte, međunarodnu saradnju, održavanje seminara, naučnih skupova i rad sa mladim istraživačima. Centar takođe ima značajnu ulogu u organizovanju kurseva u okviru doktorskih studija na Novosadskom univerzitetu.

Centar su osnovali akademik prof. Stevan Pilipović, prof. Nataša Krejić i prof. Miloš Kurilić. Rukovodilac Centra je prof. dr Stevan Pilipović. Prof. dr Nataša Krejić je koordinator naučnih aktivnosti.


Centar za reproduktivnu endokrinologiju i signalizaciju (CeRES)

CeRES je status Centra izuzetnih vrednosti dobio odlukom Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj Republike Srbije u aprilu 2018. godine.

Delatnost Centra je pre svega naučna i objedinjuje rad jedne istraživačke laboratorije (sa Departmana za biologiju i ekologiju) i tri istraživačke grupe (dve sa Departmana za biologiju i ekologiju i jedna sa Departmana za matematiku i informatiku) koje se međusobno nadopunjuju u kompetencijama:

Rad Centra se odvija kroz naučne i druge projekte, međunarodnu saradnju, održavanje seminara, naučnih skupova i rad sa mladim istraživačima. Centar takođe ima značajnu ulogu u organizovanju kurseva u okviru masterskih i doktorskih studija na Novosadskom univerzitetu.

Centar su osnovali prof. Silvana Andrić, prof. Tatjana Kostić, prof. Vesna Milankov i prof. Dragan Mašulović sa saradnicima. Rukovodilac CeRES je prof. dr Silvana Andrić.