• Назив пројекта: Biomarkers Of Neuroactive Compounds In The Aquatic Environment: Integration Into Adverse Outcome Pathway Framework (BIANCO)
  • Ознака пројекта: 6061817
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Соња Каишаревић
  • Врста пројекта: Фонд за науку – ПРОМИС
  • Период реализације пројекта: 2020.-2022.