Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март, јун, септембар и децембар 2018.
  • Оквирни датум за закључење уговора: април, јул, октобар и децембар 2018.

Документи