Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јун 2018.
  • Оквирни датум за закључење уговора: август 2018.

Документи