Najnovije vesti o upisnim aktivnostima

„Priručnik za pripremu prijemnog ispita modula Gastronomija i Hotelijerstvo 2“, čiji su autori Milan Ivkov, Milan Bradić i Jelena Tepavčević izašao je iz štampe i dostupan je za kupovinu u skriptarnici PMF-a po ceni od 238,40 dinara.

Praktikumi za polaganje ovog prijemnog ispita se mogu kupiti isključivo u skriptarnici (prizemlje plave zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3).

Dragi maturanti,

Ove godine Savez studenata u saradnji sa Studentskim parlamentom PMF-a vam je pripremio šesti po redu probni prijemni ispit, kako biste proverili svoje znanje iz oblasti za koju ste se odlučili i upoznali se sa konceptom prijemnog ispita koji vas očekuje nakon završene srednje škole. 📝

🗓️ Obaveštavamo vas da će se probni prijemni ispit održati 02.04.2022. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama fakulteta.

Probni prijemni ispit je potpuno besplatan, no neophodna je prijava zainteresovanih učenika.

Ukoliko imate pitanja stojimo vam na raspolaganju.

Vaš Savez studenata!

Na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta tokom meseca juna i jula 2021. godine održano je nekoliko radionica pod nazivom „Mali prirodnjaci“, namenjenih učenicima osnovnih škola, gde su oni sticali praktična znanja iz fizike i biologije zahvaljujući interdisciplinarnom pristupu tokom realizacije eksperimenata. I u narednom periodu biće očuvan kontinuitet u održavanju ovakvih  radionica. Radionice su zajednički realizovale naše kolege Milan Čavić i Dragana Lazić.

Na Konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izbor novih master studijskih programa iz oblasti veštačke inteligencije, nagrađen je predlog našeg Departmana za matematiku i informatiku.

Vrlo značajan uslov konkursa je bio da ustanova ima nastavnike i saradnike sa relevantnim kompetencijama za izvođenje nastave, kao i mogućnost da u realizaciji nastave, pored nastavnika i saradnika, učestvuju i stručnjaci iz privrede. S obzirom na to da ove uslove besprekorno ispunjavamo, imajući u vidu naš naučni kadar koji je priznat u svetskim okvirima kao i dugogodišnju uspešnu saradnju sa privredom, od naredne školske godine, naš fakultet će na ovaj aktuelan i perspektivan master program upisati 40 studenata, od kojih će pola imati mogućnost da bude na budžetu.

Ovaj master program će doprineti napretku veštačke inteligencije u našoj državi, a bez sumnje je da će doprineti razvoju mnogih veština za poslove budućnosti. Program je osmišljen sa naglaskom na praktični aspekt rada kroz mnogobrojne obavezne projekte jer je krajnji cilj da studenti po završetku budu osposobljeni za rad u privredi u oblasti veštačke inteligencije.

Realizacija ovog studijskog programa treba da počne već u školskoj 2021/22. godini, a postupak akreditacije programa je u toku.