Najnovije vesti o upisnim aktivnostima

Na Konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izbor novih master studijskih programa iz oblasti veštačke inteligencije, nagrađen je predlog našeg Departmana za matematiku i informatiku.

Vrlo značajan uslov konkursa je bio da ustanova ima nastavnike i saradnike sa relevantnim kompetencijama za izvođenje nastave, kao i mogućnost da u realizaciji nastave, pored nastavnika i saradnika, učestvuju i stručnjaci iz privrede. S obzirom na to da ove uslove besprekorno ispunjavamo, imajući u vidu naš naučni kadar koji je priznat u svetskim okvirima kao i dugogodišnju uspešnu saradnju sa privredom, od naredne školske godine, naš fakultet će na ovaj aktuelan i perspektivan master program upisati 40 studenata, od kojih će pola imati mogućnost da bude na budžetu.

Ovaj master program će doprineti napretku veštačke inteligencije u našoj državi, a bez sumnje je da će doprineti razvoju mnogih veština za poslove budućnosti. Program je osmišljen sa naglaskom na praktični aspekt rada kroz mnogobrojne obavezne projekte jer je krajnji cilj da studenti po završetku budu osposobljeni za rad u privredi u oblasti veštačke inteligencije.

Realizacija ovog studijskog programa treba da počne već u školskoj 2021/22. godini, a postupak akreditacije programa je u toku.

Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije može se kupiti u Skriptarnici Fakulteta. Skriptarnica se nalazi u prizemlju Plave zgrade u holu, Trg Dositeja obradovića 3. Radno vreme je od 10-14 časova.

Zbirku možete poručiti i putem telefona 021/485-2882 ili imejl adrese skriptarnica@pmf.uns.ac.rs. Treba poslati kontakt podatke, potom se dobije predračun, a nakon uplate se knjiga šalje poštom.

Novi master program iz oblasti kulturnog turizma kroz savremeni nastavni program obezbeđuje nadogradnju teorijskih i praktičnih znanja stečenih na osnovnim studijama, a kandidati će kroz istraživanje imati prilike da se upoznaju sa novim trendovima u izabranoj naučnoj oblasti. Master program je rezultat Erazmus+ projekta CULTURWB.

Download the PDF file .

Akreditovan je novi trogodišnji studijski program Primenjena matematika.

Program zadovoljava najstrože međunarodne standarde i dobio je najviše ocene od strane akreditacione komisije. Ima 3 modula: Analitika podataka i statistika (tj. Data Science), Matematika finansija i Tehnomatematika.

Spremite se za 21. vek tako što ćete studirati primenjenu matematiku, u najlepšem gradu u regionu, imati vrhunske predavače i moderan studijski program.