Politika privatnostiObrada podataka o ličnosti za studenteKontakt

Ovom veb stranicom upravlja Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu (u daljem tekstu: PMF) i odgovoran je za sadržaje koji se na njoj nalaze. PMF poštuje privatnost svojih korisnika i zbog toga ne obrađuje nikakve informacije o korisniku, niti koristi kolačiće (engl. cookies) putem kojih bi bilo moguće prikupiti neke od podataka o ličnosti posetilaca.

PMF koristi analitički softver za praćenje poseta sajtu (vreme pristupa, putanje kretanja posetilaca kroz sajt i sl.) instaliran na sopstvenom, zaštićenom serveru a sve u cilju prikupljanja podataka koji su nam neophodni za unapređenje rada internet stranice Fakulteta i koji se upotrebljavaju isključivo u te svrhe.

Osim toga, PMF prati standardnu proceduru korišćenja log fajlova, u koje se upisuju određeni podaci pri svakom zahtevu ka sajtu PMF-a. Podaci koji se loguju su: IP-adresa, vreme pristupa, zahtevana stranica, stranica sa koje je zahtev došao i koji internet pregledač je korišćen. Ti log fajlovi se ne koriste u analitičke svrhe, već isključivo za potrebe sigurnosti i funkcionalnosti sajta. Oni se čuvaju na zaštićenom lokalnom serveru i mogu im pristupiti samo ovlašćena lica.

Na svojoj veb stranici PMF putem linkova nudi mogućnost povezivanja sa drugim veb stranicama (Facebook, YouTube i LinkedIn). Druge veb stranice funkcionišu u skladu sa njihovim uslovima korišćenja i pravilima privatnosti, te PMF nema kontrolu nad istima, ne poseduje njihove podatke, niti može da garantuje, ili da bude odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim veb stranicama.

U slučaju da dođe do izmene postojeće Politike privatnosti, blagovremeno ćemo izdati uočljivo obaveštenje.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti kontaktirajte nas putem elektronske pošte: politikaprivatnosti@pmf.uns.ac.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Dragan Mašulović
Kontakt: politikaprivatnosti@pmf.uns.ac.rs, 021/485-2858