Zimski semestar: od 2. oktobra 2020. godine do 15. januara 2021. godine
ispitni rokterminprijavljivanje ispita
januarsko-februarskiod 18. januara do 12. februara 2021. godineod 14. decembra 2020. godine do 13. januara 2021. godine
Letnji semestar: od 17. februara do 31. maja 2021. godine
ispitni rokterminprijavljivanje ispita
aprilskiod 5. do 9. aprila 2021. godineod 15. do 31. marta 2021. godine
majski*od 8. do 9. i od 15. do 16. maja 2021. godineod 19. do 29. aprila 2021. godine
junskiod 7. do 25. juna 2021. godineod 17. maja do 3. juna 2021. godine
julski*od 5. do 16. jula 2021. godineod 28. juna do 2. jula 2021. godine
septembarskiod 23. avgusta do 6. septembra 2021. godineod 19. jula do 20. avgusta 2021. godine
oktobarski*od 13. do 22. septembra 2021. godineod 6. do 10. septembra 2021. godine

U aprilskom ispitnom roku (od 5. do 9. aprila 2021. godine) prekida se nastava.
*Prijava ispita isključivo elektronski.

Ispitni rokovi za studente upisane po Zakonu o univerzitetu
ispitni rokterminprijavljivanje ispita
novembarskiod 1. do 5. novembra 2020. godineod 27. do 29. oktobra 2020. godine
decembarskiod 6. do 10. decembra 2020. godineod 1. do 3. decembra 2020. godine
martovskiod 8. do 12. marta 2021. godineod 3. do 5. marta 2021. godine
majskiod 10. do 14. maja 2021. godineod 5. do 7. maja 2021. godine
Overa semestra
zimskogod 18. januara do 12. februara 2021. godine
letnjegod 1. do 18. juna 2021. godine

Overa semestra će se vršiti u skladu sa godišnjim planom rada za školsku 2020/2021. godinu, a izuzetno, iz opravdanih razloga, na lični zahtev studenta – najkasnije 10 dana nakon navedenog termina.

Neradni dani
datum praznik dani u nedelji
11. novembar 2020. godineDan primirja u Prvom svetskom ratusreda
1. i 2. januar 2021. godineNova Godinapetak
7. januar 2021. godinePravoslavni Božićčetvrtak
15. i 16. februar 2021. godineDan državnosti Republike Srbijeponedeljak i utorak
30. april, 1., 2. i 3. maj 2021. godineVaskršnji praznicipetak i ponedeljak
1., 2. i 4. maj 2021. godinePraznik radasubota – utorak

Zaposleni imaju pravo da ne rade:

  • pravoslavci – na dan krsne slave;
  • katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica – na prvi dan Božića i u vreme Uskršnjih praznika prema svom kalendaru;
  • pripadnici islamske zajednice – na prvi dan Ramazana i prvi dan Kurban bajrama;
  • pripadnici jevrejske zajednice – na prvi dan Jom Kipura.