Zimski semestar: od 4. oktobra 2021. godine do 14. januara 2022. godine
ispitni rokterminprijavljivanje ispita
novembarski*od 1. do 5. novembra 2021. godineod 28. do 29. oktobra 2021. godine
decembarski*od 6. do 10. decembra 2021. godineod 2. do 3. decembra 2021. godine
januarsko-februarskiod 17. januara do 11. februara 2022. godineod 13. decembra 2021. godine do 13. januara 2022. godine

* Vanredni ispitni rok za studente koji su nakon završene godine studija ostvarili pravo da se finansiraju iz budžeta u produženom statusu u školskoj 2021/2022. godini (u takvim rokovima imaju pravo da polažu ispite iz letnjeg semestra). Prijava ispita je bez naknade.

Letnji semestar: od 14. februara do 31. maja 2022. godine
ispitni rokterminprijavljivanje ispita
aprilskiod 4. do 8. aprila 2022. godineod 14. do 31. marta 2022. godine
junskiod 6. do 24. juna 2022. godineod 16. maja do 2. juna 2022. godine
julski*od 4. do 15. jula 2022. godineod 27. do 30. juna 2022. godine
septembarskiod 29. avgusta do 9. septembra 2022. godineod 18. jula do 25. avgusta 2022. godine
oktobarski*od 14. do 23. septembra 2022. godineod 9. do 13. septembra 2022. godine

U aprilskom ispitnom roku (od 4. do 8. aprila 2022. godine) prekida se nastava.
* Prijava ispita isključivo elektronski.

Overa semestra
zimskogod 17. januara do 11. februara 2022. godine
letnjegod 1. do 17. juna 2022. godine

Overa semestra će se vršiti u skladu sa godišnjim planom rada za školsku 2021/2022. godinu, a izuzetno, iz opravdanih razloga, na lični zahtev studenta – najkasnije 10 dana nakon navedenog termina.

Neradni dani
datum praznik dani u nedelji
11. novembar 2021. godineDan primirja u Prvom svetskom ratučetvrtak
3. januar 2022. godineNova Godinaponedeljak
7. januar 2022. godinePravoslavni Božićpetak
15. i 16. februar 2022. godineDan državnosti Republike Srbijeutorak i sreda
22. i 25. april 2022. godineVeliki petak i drugi dan Uskrsa prema Julijanskom kalendarupetak i ponedeljak
2. i 3. maj 2022. godinePraznik radaponedeljak i utorak

Zaposleni imaju pravo da ne rade:

  • pravoslavci – na dan krsne slave;
  • katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica – na prvi dan Božića i u vreme Uskršnjih praznika prema svom kalendaru;
  • pripadnici islamske zajednice – na prvi dan Ramazana i prvi dan Kurban bajrama;
  • pripadnici jevrejske zajednice – na prvi dan Jom Kipura.

Preuzmite Kalendar rada