др Татјана Пивац

Рођена је 1976. године у Новом Саду. Дипломирала је на Природно-математичком факултету у Новом Саду 2000. године, магистрирала 2004., а докторску дисертацију одбранила 2008 године. У звање ванредног професора је изабрана 2014. године из уже научне области Туризам. Изводи наставу на свим нивоима студија на Департману за географију, туризам и хотелијерство. На основним студијама ангажована је на предметима: Културна добра у туризму, Селективни облици туризма, Екскурзиони и излетнички туризам, Културни туризам, Вински туризам. На мастер студијама држи предмете Основи управљања догађајима и Управљање културним догађајима, а на докторским студијама предмете Савремени облици туризма и Организација слободног времена и догађаја.

Члан је бројних комисија и радних група на Природно-математичком факултету: Организациони одбор међународног скупа “Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономији”, Одбора за квалитет и самовредновање, Комисија за упис на мастер и докторске студије на Департману за географију, туризам и хотелијерство… Уредник је међународног научног часописа “Туризам”, учесник бројних националних и међународних пројеката, рецензент мноштва радова у домаћим и међународним часописима. Аутор је и коаутор преко 100 научних радова и 7 монографија. Говори енглески и руски језик.

Лични сајт