U okviru Prirodno-matematičkog fakulteta je pet departmana: